Notifications
Clear all

File robots.txt là gì? Tại sao file robots.txt cần thiết? Tạo file robots.txt như thế nào?

 

(@semtek)
Member Admin
Joined: 2 năm ago
Posts: 79
Topic starter  

File robots.txt là gì? Tại sao file robots.txt cần thiết? Tạo file robots.txt như thế nào?


Quote
Share: