Notifications
Clear all

Việc làm & Hướng nghiệp

Chia sẻ kiến thức tìm việc & kỹ năng mềm trong công việc & Cơ hội việc làm
Việc làm & Hướng nghiệp
Posts
Topics

Việc làm

Trung tâm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm thêm bán thời gian tích lũy kinh nghiệm thực tế

1
1

 

Kỹ năng mềm

Tài liệu "Kỹ năng mềm" cho sinh viên

0
0

Share: