1. Số tài khoản tối đa trên mỗi lần đăng nhập là bao nhiêu?

 
 
 
 

2. Một số liệu tốt để đo lường chất lượng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn là gì?

 
 
 
 

3. Ba yếu tố của code theo dõi sự kiện là gì?

 
 
 
 

4. Thông tin nào bên dưới định nghĩa đầy đủ nhất về tỉ lệ bounce rate?

 
 
 
 

5. Điều nào sau đây là chỉ báo của trang đích hoạt động kém?

 
 
 
 

6. Điều nào sau đây là chỉ báo của trang đích hoạt động kém?

 
 
 
 

7. Tracking code của Google Analytics Universal sẽ được chèn vào website bằng cách nào?

 
 
 
 

8. Những điểm mạnh của Google Analtics là gì?

 
 
 
 
 

9. eCommerce tracking code bắt buộc phải được đặt _______________ standard tracking code trong trang web

 
 
 
 

10.

Ứng dụng chủ yếu của Google Analytics là giúp các quản trị viên website hiểu được hành vi người dùng, từ đó đưa ra các chiến lược triển khai nhằm thúc đẩy bán hàng tốt hơn.! Ứng dụng chính của Google Analytics?

 
 
 
 
 
 

11. Sau bao lâu thì để Google Analytics cập nhật và bắt đầu hiển thị kết quả đầu tiên. Sau đó, số liệu thông kế của khách truy cập sẽ được cung cấp tại tab Google Analytics?

 
 
 

12. Một phễu là bao gồm chuỗi các _______________ dẫn đến mục tiêu.

 
 
 
 

13. Google Analytics KHÔNG THỂ ghi nhận được số liệu khách truy cập nào sau đây?

 
 
 
 

14. Tài khoản Google Analytics được thêm website và tài khoản Google một cách tự động, ĐÚNG HAY SAI?

 
 
 

15. Acquisition Report (Báo cáo chuyển đổi) sẽ cho bạn biết tất cả mọi thứ về?

 
 
 
 

16. Bounce Rate là một thước đo (dimension), đúng hay sai?

 
 

17. Tại sao dữ liệu Google AdWords không hiển thị trong tài khoản Google Analytics của bạn?

 
 
 
 

18. Sau khi bạn đăng ký tài khoản Google Analytics và thêm website vào tài khoản. Ứng với mỗi tài website, Google sẽ cấp cho bạn một ID và một đoạn mã Javascript nhỏ để nhúng vào trong website. Vậy, đoạn mã này được nhúng vào website của bạn bằng các cách nào?

 
 
 
 

19. Audience Report (báo cáo đối tượng) cho bạn biết tất cả mọi thứ bạn muốn biết về ?

 

 
 
 
 

20. Định nghĩa nào đúng về Google Analytics?

 
 
 

21. Converion Report (báo cáo chuyển đổi), nếu bạn đã thiết lập Mục tiêu bên trong Google Analytics của mình thì Bạn sẽ có những thông tin gì?

 
 
 
 

22. Behaviour Report (báo cáo hành vi) sẽ cho bạn biết tất cả mọi thứ bạn muốn biết về?

 
 
 
 

23. Thông tin nào bên dưới định nghĩa đầy đủ nhất về tỉ lệ Exit Rate?

 
 
 
 

24. Không nên gắn thẻ thủ công nào sau đây với các biến theo dõi chiến dịch?

 
 
 
 

25. Google Analytics sẽ theo dõi số lượng khách truy cập vào một trang website, đúng hay sai?

 
 

26. Mã theo dõi thương mại điện tử phải được cài đặt:

 
 
 
 

27. Để bắt đầu sử dụng Google Analytics, trình tự setup theo các bước nào sau đây?

 
 
 
 

28. _______________ sẽ cho phép bạn giới chỉ xem một loại dữ liệu.

 
 
 
 

29. Có bao nhiêu loại loại mục tiêu cho phép Bạn cài đặt trong Google Analytics?

 
 
 
 

30. Yếu tố nào bên dưới là một thước đo (dimension)?

 
 
 
 

31. Công thức hoàn vốn đầu tư (ROI) là gì?

 
 
 
 

32. Google Analytics không thể theo dõi lượt truy cập vào các trang được lưu trong bộ nhớ cache?

 
 

33. Kết nối AdWords (Google Ads) và Google Analytics cho phép:

 
 
 
 

34. Google Analytics không chỉ giúp bạn thống kê được khách viếng thăm website mà còn cho phép bạn tạo và đo lường được những mục tiêu của website. Cách đơn giản nhất để làm việc này là sử dụng Google Analytics. Mục đích của việc thiết lập mục tiêu cho website trong Google Analytics? 

 
 
 
 

35. Dữ liệu Google Analytics cookies sẽ bị xóa hay hủy bỏ hoàn toàn khi đóng trình duyệt , đúng hay sai?

 
 

36. Khách truy cập mới là một thước đo (dimension), đúng hay sai?

 
 

37. Tỷ lệ % của Khách truy cập mới là một thước đo (dimension), đúng hay sai?

 
 

38. Bạn có thể dùng Google Analtics để thấy được các vấn đề như?

 
 
 
 
 
 
 

39. Những câu hỏi dưới đây sẽ hoàn toàn được trả lời, được biểu thị cụ thể dưới dạng số liệu đầy đủ cung cấp bởi Google Analytics?

 
 
 
 

40. Một thuộc tính web được xác định bởi:

 
 
 
 

41. Sessions – Số phiên trong Google Analytics là gì?

 
 
 
 

42.

Tại sao phải cần dùng Google Analytics?

 
 
 
 

Question 1 of 42